sl1

Compositionwork

Experiential and relational depth

as a compass for growth

new steps and transformation

sl3a

Methode voor persoonlijke ontwikkeling en therapie

Connecting to and unfolding the inner world.

Cultivating felt presence.

Nurturing inner compass: empowering from within.

Meaningful steps: taking an action from inner depth.

sl2

Individuele Coaching & Practitioner Training

Wat is compositionwork

Compositionwork is een methode om de rijkdom van je innerlijke belevingswereld te verkennen en te gebruiken als gids in het maken van (levens)keuzes en persoonlijke groei. Het biedt de mogelijkheid jezelf beter te leren kennen en verbinding te maken met je meest wezenlijke gevoelens en energiebronnen

Voor wie

Voor individuen met vragen over hun eigen ontwikkeling. Voor Practitioners die Compositionwork willen toepassen in hun eigen praktijk read more

Coaching,therapie en training

Individuele Coaching en Therapie

Coaching in groepen

Practitioner Training NIEUWE GROEP 7october 2016  read more

Compositiowork introductie

Compositionwork is een methode voor persoonlijke ontwikkeling, gebaseerd op de internationaal erkende theorie van het Dialogische Zelf (Hermans & Hermans-Konopka, 2010) en geinspireerd door de filosofie van Japanse Tuinen. Compositionwork verenigt wetenschap en kunst middels een systematische en flexibele methodologie die toegepast wordt in coaching en training in vele landen.

In Compositionwork onderscheiden mensen verschillende aspecten in henzelf (zgn. ‘ik-posities’) die zij innemen in hun dagelijks en innerlijk leven. Denk aan posities als ‘ik als moeder’, ‘ik als professional’, ‘ik als boos’, ‘ik als eenzaam’, ‘ik als succesvol’ etc., wat ook maar relevant is voor iemand in die periode. Zij ‘externaliseren’ die posities door stenen te kiezen die gevoelsmatig passen bij een positie en deze te plaatsen als een patroon in de ruimte voor hen (meestal op tafel).

De stenen reflecteren de non-verbale kwaliteit van de betreffende ik-posities. Op deze wijze ontstaat een patroon van verhoudingen tussen de diverse posities die je inneemt. Door dit patroon te beschouwen kunnen verbanden worden geanalyseerd: waar spanningen en harmonieën zitten en waar mogelijkheden en uitdagingen liggen vooor het innerlijke of sociale leven.

Door een compositie te maken ‘externaliseer’ je je innerlijke wereld in de vorm van een  symbolisch landschap.  Daarbij ga je in contact met je energie-bronnen, gevoelens en emoties. Je kunt nieuwe gebieden en onbekende aspecten van je zelf ontdekken.

We onderzoeken de compositie door op de verschillende aspecten van je zelf in te gaan, zoals ‘ik als krachtig’, ‘ik als angstig’, ‘ik als succesvol’, boosheid, liefde, etcetera en door het patroon dat zij vormen te analyseren. Dit kan belangrijke en waardevolle inzichten opleveren en het proces van persoonlijke ontwikkeling bevorderen.

banner-book1

Wat andere mensen zeggen

Marja Legius

Well facilitated, step by step workshop for personal and professional learning. A creative process of discovering self. Passionate, capable and caring facilitators (Wim and Agnieszka).

Marja Legius Fontys, The Netherlands
Robert A, Neimeyer

The result–whether etched in words or carefully arranged stones–can open the door to greater honesty and growth, moving participants to new depths of self-recognition and self-development. I recommend it to anyone who has ever felt the tug of inner contradiction, and who wants to explore the richness of their own complexity as a guide to growth

Robert A, NeimeyerPhD, Author of Constructivist Psychotherapy and The Art of Longing, United States
Małgorzata Smaga-Szczepańczyk

It is a unique visual form of work with a client, especially in coaching. It gives a special possibility of looking at yourself and life from a new perspective. I sincerely recommend it!

Małgorzata Smaga-SzczepańczykErikson Professional Coach, Poland
Peter Gabor

The training was a trigger point for the process of coming back home. Coming back home to myself. Although it causes some adjustment hardships for me and for the people around me, it feels awesome!

Peter GaborEuroguidance, Slovenia
Kasia Gorhover

Interesting experience which works through the senses and allows to discover a landscape of emotions and thought. A garden of my own inner world. It is worthwhile.

Kasia GorhoverPoland
Andrzej Tutkowski

It was very insightful to see inner patterns and areas of possible changes in my own self and hopefully in my life. These observations were spontaneous, easy and natural. Very interesting method.

Andrzej TutkowskiPoland