W sytuacji kryzysu, trudnej zmiany, adaptacji kulturowej, straty lub żałoby pojawiają się trudne emocje, lęk, zagubienie, niekiedy utrata nadzieji i poczucia sensu. Wewnętrzne napięcia, spadek energii, gniew, smutek mogą być bolesną i męczącą częścią doświadczenia kryzysu. W procesie terapii wspieram osoby w radzeniu sobie z trudnymi, bolesnymi uczuciami, pomagam przepracować je w kontekście empatycznego terapeutycznego kontaktu.Takie przepracowanie, wyrażenie pomaga otworzyć przestrzeń na nowy etap życia, nowy sens i nową perspektywę.Każdy kryzys jest szansą na wzrost i na rozpoczęcie nowego rozdziału życia. Taka nowa perspektywa wymaga niekiedy głębokiego poszukiwania we własnym sercu i zadania sobie egzystencjalnych pytań, takich jak: Kim jestem? Co tak naprawdę jest dla mnie ważne? Co czynie z powodu oczekiwań społecznych, a co jest moja autentyczną drogą?

To właśnie poszukiwanie we własnym sercu jest początkiem nowej drogi, na której własne uczucia są kompasem.

Polski terapeuta w Hadze: doktor Agnieszka Konopka

???????????????????????????????

Terapeuta/psycholog: dr. Agnieszka Konopka

Sposób pracy: terapia jest wspomagana  metodą Compositionwork i koncentruje się na doświadczeniu emocji i ukrytych w nich znaczeń. Podstawą terapii jest dialogowa relacja terapeutyczna, w której indywidualna, unikalna osoba jest  w centrum uwagi.Ważnym elementem pracy jest wejście w kontakt z bezpośrednim doświadczeniem „tu i teraz”, które pomaga na kontakt z własnymi uczuciami, innymi osobami, otwiera na nowe doświadczenia i przekroczenie ograniczających wzorców funkcjonowania.

Kontakt:

info@compositionwork.com

tel: +31 (0)6 51335421